Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Ans-Grønbæk Lokalråd forskønner bymidten i Ans

Lokalrådet vil forskønne området ved busholdepladsen og den grønne, ubebyggede grund i Ans, så byens midte ser ud som byen er – en attraktiv by i vækst og udvikling. Plan- og Vejudvalget har godkendt at bruge op til 225.000 kr. afhængig af, hvor meget lokalrådets planer reduceres, for på den ubebyggede grund er der planer om at bygge (bemærkning fra Lokalrådet: Dette er der opponeret imod, samt Lokalrådet ønsker opført en kombineret toiletbygning/busventerum på stedet).

Der er ved at blive udarbejdet en helhedsplan for Ans (Lokalrådets bemærkning: se Lokalrådets referat af den 4. juni 2019 på hjemmesiden), hvor der også bliver kigget på forskønnelse og helhedstænkning omkring busholdepladsen. Det har en længere tidshorisont, men planerne vurderes ikke til at være i konflikt med lokalrådets projekt, så længe projektet bliver tænkt sammen med helhedsplanen før, der etableres noget.

Lokalrådet ønsker med deres projekt at lave en 5. maj mindelund, hvor mindestenen, der i dag står ved Ans Søbred, flyttes tilbage til området ved busholdepladsen for at give den en bedre placering, som den tidligere har haft. Mindestenen skal også fremhæves med beplantning i en grøn halvbue omkring stenen, og så skal der plantes træer og sættes to bænke op. Derudover vil Lokalrådet udvide busholdepladsen, øge antallet af p-pladser og forskønne området ved at erstatte gammelt med nyt og plante mere bevoksning. (Plan- og Vejudvalget, 03.06.2019, punkt 6)

Se tidligere politiske beslutninger for Ans-Grønbæk her.