Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Artikel

Opbakning til Tange Sø

Fortsat brug for opbakning til Tange Sø! Der er god grund til at glæde sig over den klare ud-melding fra miljøminister Connie Hedegaard: Det er ikke rege-ringens hensigt at fjerne Tange Sø fra landkortet. Et flertal i Folke-tinget bestående af regeringen og Dansk Folkeparti har nu indgået en aftale om at forlænge Gudenå-centralens ret til at udnytte vand-kraften med 6 år. I mellem-tiden skal vi træffe en endelig afgørelse om fremtiden for søen og værket. Personligt havde jeg gerne set, at vi allerede til efteråret vedtog en varig løsning med 25 års forlæng-else af værkets koncession med 25 år, kombineret med et kort omløbsstryg ved frislusen. Jeg føler, at denne sag er så godt belyst, at der med god ret kunne sættes et punktum i den lang-trukne sødebat. Nu fortsætter debatten så endnu nogle år. Herunder må vi forudse, at for-benede modstandere af søen vil misbruge EU's vandrammedirektiv i deres argumentation. Det vil de dog næppe få succes med.

Vandrammedirektivet er ikke lavet for at spolere smukke søer og fungerende vandkraftværker rundt omkring i Europa. Jeg vil gerne kippe med flaget for de lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening (DN), der ikke hoppede med på galajen med, at tømning af Tange Sø er lig med naturgenopretning. Til gengæld må man konstatere, at DN-toppen er helt galt af-marcheret, når den erklærer krig mod en af Danmarks smukkeste naturperler. Afslutningsvis vil jeg med stilfredshed konstatere, at et vigtigt delmål i kampen for be-varelse af Tange Sø er nået. Men indtil der foreligger en endelig afgørelse i sagen, er der fortsat hårdt brug for at samle alle gode kræfter, der støtter søen og et velfungerende vandkraftværk.

Med venlig hilsen
Kristian Pihl Lorentzen