Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Byvandring

Østre Langgade tidl. Østergade og Aarhusvej.
 

Nr. 1
Minna og Viggo Knudsen, dame/herre frisører fra 1934 til midt i 70erne.
Bladkiosk sideløbende m. herrefrisørforretning.  Ny tilbygning midt i 1950erne, med damesalon drevet af Minna og herresalonen af først Bjarne Andersen og senest af Knud Lindberg til 1984.  I 1984 blev begge saloner lagt sammen af Hanne Bjelke, som havde overtaget damesalonen i 1981 og ført den videre som både herre og damesalon under navnet ”Salon Chick”. 
 
Nr.2 og 4
Har tilhørt ”Ansgården” som bolig for tyende. Fra omkr. 1930 op til midt i 70erne var her rutebilstation med venteværelse midtfor. Nr. 2 beboelse for ejeren af den tilhørende SHELL tank. Senere kom en pølsevogn til. Flere ejere, huskes kan Kr. Holk og Carl Sørensen, der også var Lillebilvognmand.  I nr. 4 havde urmager A. E. Lauritsen forretning fra først i 1930erne til 1947.
Derefter posthus til omkr. 1970. Efteråret 2009 flyttede ”Advokaterne Søhøjlandet” ind i Nr. 4.


Nr. 3
Opført af købmand Martin Jørgensen i 1927. Han drev forretningen til 1976. En kort periode eksisterede ”Kræmmerhuset” med brødudsalg af brød og slik.
Senere Søndergaards Elektro, først med Hanne og Flemming S. som ejere. Herefter overtog Peter Kammer og Michael Heide forretningen. Fra 2000 med Michael Heide som eneejer under firmanavnet ”Micmatic”. 

Nr. 5
Opført omkr. 1930 af rutebilejer Søren Møller med to rutebilgarager i underetagen ud mod gaden. Ejendommen har indtil 2008 været beboet af rutebilejere. Søren Møller, Kresten Pedersen og Niels Peter Pedersen. I 2008 byttede Ebba og Niels Peter hus med datteren Dorthe.
I haven ses en Søjleeg plantet i af daværende manufakturhandler N. C. Madsen. Egen er plantet i 1909, samme år som Ans Borger og Håndværkerforening blev stiftet. 

Nr. 6
”Ansgården”, fra 1828 – 1916 ejet af Finderupslægten. Nuværende hovedbygning opført 1895. Senere ejet af vognmand Jens P. Jensen og fra 1974-95 Bents Farvehandel oprettet af Bent Christensen. Det var slut med farvehandel i Ans da Leo Christensen lukkede i 2004. Ud mod gaden har der været slagterforretning med Jens Vestergaard, Chr. Sørensen og Finn og Tony Jensen. Bente havde sin første smørrebrødsforretning her. I 2008 rykkede ”Frøken Grøn” ind hvor der tidligere var farvehandel. Lokalerne i gården er solgt fra til Tæppelageret, nu ejet af Arne Halkjær og Peter Høst Hansen. 1. april 2009 solgte Arne sin andel til Peter.
Nr. 9
Opført af gartner J. C. Sørensen omkr. 1950. Sørensen drev herfra Ans Handelsgartneri med butik th. for indgangen og drivhuse hvor Byparken nu er opført. Seneste gartner på stedet var Henry Th. Christensen.

Nr. 11
Den tidl. lægebolig nedbrændte omkr. 1980. Gartneren havde inden sit byggeri butik i gavlen mod vest. Senere havde Ellen Bach damefrisørsalon der. Ny beboelsesejendom er opført på stedet. 
Nr.12
Opført 1897 af urmager Andreas Christensen, pris kr. 2652,57.
Han døde 1901 og hans enke, Marie ”Urmager” videreførte forretningen, dog ikke med ure men med papir, tapet, porcelæn, sæbe, legetøj m.m.
Sønnen Oskar Krone overtog forretningen i 1954 og drev den til 67. Huset er grundigt restaureret i 1992 -93 af de senere ejere, Dorthe og Lars Hansen. 
Nr.14
Opkøbt af Bolig-Nyt og nedrevet i 1996. Her havde byens første Brugsforening, en filial af Borup Brugsforening, til huse fra 1902 – 1915. Her har også Chr. Kristiansen haft detailhandel og barberstue. I en bygning bag ved var der gennem tiderne såkaldt ”Husflidsundervisning”, hestestald, træskoværksted, røgeri og mosteri. Nr. 15
Skolebygning fra 1857 – 1870. Digteren og skolelæreren C. A. Thyregod boede og virkede her fra 1852 – 1881. En mindeplade er opsat på huset. I en meget lang årrække har der været drevet vognmandsforretning fra adressen her af familien Mortensen, de første mange år med hestevogne.

På hjørnet mellem Ø. Langgade og Søndermarksgade lå til 1954 en bygning med flere forretninger. I ”spidsen” var der købmandsbutik med forskellige ejere gennem årene. Nævnes kan, Jens Bay, Martin Jørgensen (1922 – 27) og Konrad Rodam.
På Ø. Langgade - siden var der damefrisør, fru Lindberg og herrefrisør N. P. Lindberg, sidstnævnte var også musiker. Tidligere rådede ”Kræn Barber”, (Chr. Kristiansen) samme sted.
Da hjørnebygningen var nedrevet blev den nuværende, (grimme) bygning opført lidt tilbagetrukket. Her flyttede købm. Rodam og N. P. Lindberg med ind. Senere overtog Knud Lindberg frisørsalonen og en periode havde elektr. Jens Berendt også til huse her. Nu er der indrettet lejligheder.


Nr.16
Som nr. 14 opkøbt af Bolig-Nyt og nedrevet i 1996.  Karetmagerværksted fra omkr. 1900 til sidst i 30erne.  Indehaver Carl Jensen.  Her stod byens sygevogn opstaldet.  Sidste beboer i huset var datteren Julie Villumsen. 

Nr. 20
Bolig-Nyt, oprindelig møbelsnedkeri med forretning. Tidl. ejere N.C. Villumsen, Ejner Jørgensen og fra først i 40erne af familien Edvard Pedersen, Sander Pedersen og nu Henrik og Jeanette Pedersen.
Bolig-Nyt er udvidet adskillige gange, senest i 1996.

Ans Bikestation. Tidl. ”Ans Auto og Maskinværksted” med BP benzin, opført af A.G. Demstrup sidst i 40erne. Senere ejere, Holger Pedersen, Vagn Boskov, Th. Vangskov og Peter Jacobsen, (1997 – 06). Flere mærkeskift undervejs, BP, Spar og Hydro/Texaco.

Overfor i baggården lå Ans Bryggeri, med en stor skorsten hvorpå storken stod og knevrede.  En af bryggerne hed Enevoldsen, en anden, A. Holk. 
En sodavandsfabrik med navnet ”Semi” har også eksisteret her. 

Nr. 25
Ans Vaskeri, Rosa Andersen, med udlejning af dåbskjoler.Nr. 32
Advokaterne Søhøjlandet. Tidl. brødudsalg og Cafe ”Petit”, et navn som blev hæftet på ejeren, der kom til at gå under navnet Kristian Petit.
I 1965 udvidedes til krodrift under navnet ”Bette Kro”, som han drev sammen med Karna en årrække. I bygningen bagved bor firmaet Wested Industriel Automation A/S. Før var der her diskotek ”Why - Not” og bagerst et værtshus. Advokaterne flyttede sidst i 2009 til Østre Langgade 4. 

Nr. 45
Tidl. tømrer J. Bang Mortensen. I kælderen havde skrædder A. Kaspersen sit herreskrædderi.
Skrædderen byggede senere nr. 48 overfor. 


Th. i nr. 46, vistnok, havde Malermester Arnold Sørensen værksted.  Han foretog også autolakering, dog ikke på hjemadressen, men på div. autoværksteder.

På ”Dyrballegård”s jord er det tidl. ”Marca” opført i 1990. Nu ”bor” Tvilum – Scanbirk og Flex – Design her. Desuden er udlejet lokaler til Grundfos. ”Dyrballegård” var tidl. ejet af Esper og senere af Kr. Villumsen.

Nr. 1
To forr. til 1984 Minna TV. Bjarne Andersen - Knudlundberg - til 1984
Viggo og Minna Knudsen 1980.
Frisører fra 1934
Nr. 1
Bladkiosk slut 31.3.1991


Nr. 1
Hanne Bjelke fra 1981.
Foto 1999

Nr 2 og 4
Holdepladsen fyldt op
nr. 2 og 4
DSB Scania bus ( Randers - BJ. Bro - Silkeborg )
Chauff. Hugo Siig, Bjbro. 

Nr. 2 og 4
Vinter 1954 på rutebilstationen.
Ford Vs. taxa, Ejler Kristensen Bedford bus og en DSB triangel bus. Bem. T.H. nuv. bank i 1 etage.

Nr. 2 og 4
Tidl. rutebilstation og Shell tank.
Tv. Urmager Lauritsens urm.forr. fra 193?- 1947.
Tidl. posthus.
En nedrevet bygning indeholdt kiosk og pølsevogn.


Nr. 3
Købmand 1922-1976

Nr. 3
Søndergaards El
Nu P. Kammer og M. Heidi fra juli 00

Nr. 3
Foto 1976

Nr. 3
N.P. Pedersen
Tidl. hjemsted for Ans-Kjellerup rutebiler (Kristen Pedersen)
Busgarage i kælderen

 
Nr. 5
Søjle Eg i N.P. Pedersens have, plantet i 1909 

Nr. 6
"Ansgården" hovedbygning fra 1895.
Opført af A. Finderup. Senere slagterforretning.
Vognmand J.P. Jensen
Bents farvehandel Fra 1974-1995

Nr. 6
Leo Christensen

Nr. 9
1954-1955

Nr. 9
Foto 2000

Nr. 9
Foto 2006

Nr. 12
Urm. Forr. 1898-1901
1902-1954 Marie (urmager)
Christensen, Ans papir og galanteriforrretning. Dvs. Tapet, bøger, porcelæn, sæbe og legetøj.

Nr. 12
Nr. 12
Bedstemor i hendes butik, Marie Christensen.
Nr. 12
Se lille spir på kirken


Nr. 12
Nu Dorthe og Lars

Nr. 14
Foto ca. 1915-20

Nr. 14
1913

Nr. 14
Foto: 1996
Nedrevet 1996

Nr. 15
Skole 1857-1870.
Nu vognmandsforretning.

Nr. 16 og 17
Tv. Kaj Kristensen Nr. 17
Th. Karet M. C. Jensen Nr. 16

Nr. 16
Nedrevet 08 1996

Nr. 14 og 16
På tomten efter Nr. 14 og 16.
Opført ny "Bolig Nyt" 
Foto 09 1996

Nr. 20
A.G. Demstrup flyttet hertil fra Søndermarksgade.
Holger Pedersen
Vagn Boskov
Peter Jakobsen
Benzin: BP - Spar - Hydro.

Nr. 20

Nr. 32

Nr. 32
Nu advokat Skovbj. og Wested Laursen.
Foto 1999

Nr. 46
Kr. Villumsen "Dyrballegård"
Senere Bl.a. Munch-Olsen og Vagn Andersen.

Nr. 46

Nr. 46
August 1990.