Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Byvandring

Søgade tidl. Randersvej

Nr. 1
Enkesæde for enkefru Finderup. Efter hendes død i arvede Borger og Håndværkerforeningen bygningen. I 1939 oprettedes ”Vandrehjemmet” med  tilknytning til organisationen ”Dansk Vandrelaug”.
Det blev bestyret af ægteparret Bak til 1955 hvor Gerda og Sjønne tog over.
Det ophørte som vandrehjem i 60erne. Tv. i bygningen er der en lejlighed, mens der i opholdsstuen har været Posthus i to omgange, senest til 9. juni 2005. Th. har Erhvervs - og Turistkontoret resideret. I 2004 blev Lokalhistorisk arkiv for Grønbæk sogn stiftet og har siden haft til huse her.
Borgerforeningen solgte bygningen til Kjellerup kommune for en årrække siden. Nr. 2
Her havde Finderup et parklignende anlæg. Jens Fr. Sørensen købte grunden og i 1938 blev grunden ryddet og værkstedslokaler til det kommende ”Ans Autolager” opført med tilhørende Esso tankanlæg.
Dansk Esso blev i 1987 solgt til STATOIL med efterfølgende mærkeskift i 1987.
Jens Fr. Sørensen var også elektriker så her var både autoværksted og elforretning.
I 1953 solgtes autoværkstedet til Agner Kristensen, Per Brøner og Erik Moeslund som førte firmaet videre under navnet, ”Ans Motorcompagni”. El- afdelingen solgtes samtidig til Sigvald Eskildsen der flyttede den til Vestre Langgade hvor der stadig er El-forretning. 1992 købte Elo Sehested og Bjarne Jeppesen autoværkstedet og udvidede med bilvask og butik. Han solgte det igen i 2006 til Paw Nielsen. I 2005 blev der også indrettet postbutik. Værkstedet har været lejet ud til mekaniker Lars Sehested men denne er nu flyttet til Håndværkervej. En periode har Aplus bilsyn haft lokale her.Nr. 3
Rutebilstation, med beskidt venteværelse og toilet. Derudover får alle buspassagerer den grimme forhenværende foderstofbygning lige i synsfeltet når man ankommer til Ans. Absolut ikke nogen køn velkomst. Her var også Posthus en årrække frem til 1976.
”Foderstoffen” har Knud Jakobsen og Marius Frederiksen bestyret.Nr. 4
Også opført af Jens Fr. Sørensen som motorcykelfabrik i 1949.
Her blev Auly motorcyklen produceret en kort periode. Fra sidst i halvtredserne udlejet og senere solgt. Nævnes kan Kongensbro Maskinfabrik, P. Asbæks Maskinhandel og Viborg Amts Vejvæsen som lejere. Ejere, Bjarne Jeppesen, VVS mand og senest Bjarne Jacobsen, også VVS. Nr. 6
Ans Kraftvarmeværk, start 1964. Udvidet og tilbygget adskillige gange.


Nr.8
Nedrevet 1980. Her lå Niels Peter Skomagers gamle kampestensstald og lade. N.P. havde næsten al sin jord på den anden side af søen, meget upraktisk, da dyrene jo skulle passere søen morgen og aften. Nr. 9
”Ans Tømrerforretning og Maskinsnedkeri”, opført af Jens Kirkegaard i sidst i 30erne og udvidet i flere omgange. Solgt til ”Fuglsang Savværk” 1989. Senere flere ejere og lejere. Nu PE Maskiner.


Nr. 13 Her startedes Ans Lædervarefabrik i 1952 af Svend Jørgensen.
På grund af pladsmangel flyttedes fabrikken over gaden til nr. 16. 

Nr. 16
”Jysk Vindueskompagni”. Bygningerne er opført af snedker Henry Pedersen som snedkerværksted og i 1984 solgt til ”Loki”, der brugte lokalerne som lager.

I venstre vejside lå et hus der blev nedrevet i forbindelse med vejforlægningen sidst i tresserne. Her boede Regner Bjelke, der udover at være postbud også reparerede radioer.

Ved Søgades højre vejside hvor dæmningen nu er, lå byens ”Anlæg” med bådehavn. Her var en stor plæne og fine hvidmalede bænke.
Efter anden verdenskrig blev der ud for ”Anlægget” rejst en mindesten der senere har ført en omtumlet tilværelse. Først måtte den vige for vejforlægningen og blev placeret i en krog ved fjernvarmecentralen, så kom den omsider frem i lyset og sat på hjørnet af Vestre Langgade og Søgade.
Nu står den på det nye anlæg ved ”Ans Søbred”.

I forbindelse med omfartsvejens etablering opførtes i 1971 en bro over Søgade. Det nye vejstykke blev åbnet d. 12. dec. 1973.

Nr. 1
1949-1950

Nr. 1
Vandrehjem
Indv. 16/04-1939 til omkring 1960

Nr. 1
Bygning opført som aftægtsbolig for ? Finderup
Foto: 2000

Nr. 2
Foto: 1955

Nr. 2
Foto: ca. 1960

Nr. 2
Foto: 1980

Nr. 2
Statoil køber Dansk Esso 1/7-86.
Mærkeskift 9. juni 1987

Nr. 2
Ny Statoil uniform.

Nr. 3
Byens grimmeste bygning.
Det første syn der møder buspassagere når de kommer til Ans.
Foto: 1992

Nr. 4
Lædervare "Loki"
Jydsk Vindueskompagni 2004

Auly

Nr 6
Ans Fjernvarme

 
Nr. 8
N.P. Skomagers lade/kostald

Nr. 8
Nedbrudt forård 1980

Nr. 9
Jens Kirkegaard 193?-1989

Nr. 9
Solgt okt. 1989

Nr. 16
Bjarne Jacobsen 2005