Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Byvandring

Søndermarksgade tidl. Søndergade og Silkeborgvej

Mellem Ø. Langg. og Sdr.marksg. er kirken opført, først som Missionshus i 1935. I henholdsvis 1954 og 58 blev tårn, og kor opført.  Kirken indviet 1958.

Nr. 2
 I 30erne og op i 50erne var her skomagerbutik og værksted, drevet af Carl Laursen. Pt. Anvendt som graver - og redskabsrum for kirkegårdspersonalet. Nyt sognehus er projekteret til opførelse på grunden og byggeriet forventes igangsat i 2010. I uge 11 2010 blev huset nedrevet.
Nr. 4
Cykelhandler Aug. Jørgensen.  Rep. af symaskiner, cykler og knallerter. Senere forskelligt, som frisør, el- forretning og køreskole.

Nr. 5
 I 1930 og 40erne boede her skomager Hansen, daglig kaldet ”Pløk”.


Nr. 6
Tandlægehus. Gammel bygning nedrevet i 1995 og nyt Tandlægehus opført på stedet. Klinikken blev indviet i 1996. 2009 solgte Erik Holm til sin medarbejder, tandlæge Rikke Freitag og senest er staben udvidet med tandlæge Michael Teilmann. I den gamle bygning har Jens Bay haft manufakturforretning her og AG. Demstrup havde autoværksted og BP benzintank fra 1925, indtil han byggede nyt på Ø. Langgade kort efter krigen.  Forsk. forretninger har senere haft til huse her, bl.a. ostehandler K.P. Dals kone med papir, tøj, legetøj, tobak og andet.
I foråret 2010 er man i gang med en udvidelse i tagetagen.

Nr. 9
Tidl. lægebolig m. konsultation for læge Harald Jensen der virkede her til 1961.  H. J. kaldtes i daglig tale ”Ibbermand”, da han havde stor lighed med skuespilleren Ib Schønberg.  I 1960 tog V. Gorridsen over og i huset var der konsultation til det ”nye” lægehus stod klar længere op ad gaden.
Nu ejet af Ans Arkitektfirma v. Søren Andersen.

Nr. 10
Super Spar.  Opført på tomten efter en landbrugsejendom,
som i tidens løb har der haft flere ejere, huskes kan P. Nørgaard, Jens Fr. Sørensen og Aage Andersen.  Nogle år havde Leif Dræby autolakering i lokalerne.  Leif Dræby er senere blevet en anerkendt kunstner.
Derefter etablerede Arne Riisberg i 1978 døgnkiosk indeholdende frisørsalon og små lejligheder på 1. sal.  Forretningen er ombygget flere gange, senest i 2005 til det nuværende Super Spar ejet af Helle, Kjeld, Alice og Jørgen.

Nr. 11
”Politistation” fra først i 50erne til 30. 6. 1979, bestyret af Politiass. A. Bergmann.  Tidl. har her bl.a. boet en rutebilvognmand og en grisehandler.
Nr. 14
Opført af Jens Berendt i 1964 som ”Ans og Omegns El-service” med butik og værksted.  Solgt til Brugsen i 1997, udlejet en tid til Sujica gardiner.  Butik og beboelse blev nedrevet i 2006. Billard-klubben har til huse i den forhenværende værkstedsbygning.
Nr. 15
Opført af K F U K i 1905 og benyttet som mødelokale sammen med  K F U M. Jordemoder Frk. Maren Iversen boede her og havde tilsyn med huset. I 1948 solgtes det til D.A.S.F. som benyttede det til kommunernes sammenlægningen i 1970.  Nu i privat eje.

Ans Missionshus.  Indviet i 1959 som ”erstatning” for det gamle som blev til kirke. Indeholder også mødelokaler for unge på første sal. Spejderne har lokaler i kælderen.Nr. 16
Superbrugsen, flyttet hertil i 1970 og udvidet adskillige gange. I 2006 etableredes et OK tankanlæg. Brugsen er moderniseret og udvidet igen i 2010.
Nr. 21
Tidl. Lægehus og bolig opført af V. Gorridsen midt i 1960erne. Her har tidl. ligget et lille husmandssted senest ejet af Marie og Chr. Tanghus.Nr. 31
Her boede i 1930 og 40erne ”Stine Povl”,(Jørgensen). Enke efter P.J. Hun ernærede sig som hjemmesyerske.  Hun klarede utallige omforandringer og reparationer af tøj i de knappe krigsår. Sytråd måtte man selv medbringe, da det var en stor mangelvare.
Huset er opført i 1890.Nr. 2
Tidl. skomager og kørerlærer.
Nu graverhus

Nr. 4
Cykelhandler aug. Jørgensen

Nr. 4
Senere frisør Knud Lindberg, Kis Nøhr og el-instal. Jens Berendt.
Nu Kirstine i Brugsen.

Nr. 5
Rødthus fra V. tidl. skomager "Pløk".
Stort rødt hus tidl. lægelonsult. og bolig.
Nu arkitekt Søren Andersen.

Nr. 6
Søndermarksgade fra V. nr. 6 - 4 - 2.

Nr. 6
Manufaktur, autoværksted M.BP. Tank, papirgalanteri, konfekture og tobak.

Nr. 6
Tandlæge
Nr. 4 Kirstine J.
Nr. 2 Graverhus.

Nr. 9
Lægehus fra 1964-?

Nr. 10 
Ari Centret
Start Arne Riisberg 1978.
Tidl. landbrugsejendom.
Ejet af bl.a. P. Nørgaard og Jens FR. Sørensen.

Nr. 10
Har også været ejet af Leif Dræby, anv. til autolakering.
Foto feb 1998

Nr. 10
Nuv. ejer Helle og Kjeld Aagaard
Foto 2000

Nr. 11
Politistation.
Nedlagt 30/06/1979
Nr. 14
Jens Berendt, start i Ans 1961.
Forretning her opført i 1964.

Forretn. solgt til Frost bygninger til Brugsen.

Nr. 15
Ans - Grønbæk KFUK's bygning.

Nr. 15
Ans - Grønbæk KFUK's bygning.

Nr. 15
Missionshus opført 1958
Tilbygning 19?
Nr. 16
Brugsen flyttet til Sdr. Mksg. 1970


Nr. 16
1993

Nr. 21
Lægehus fra 1964-?
Nr. 31
Stine Pouls hus
Senere Vagn Mogensens og "Mousel"