Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Byvandring

Teglgade, tidl. Skolegade
   

Nr. 1
Har tilhørt Manufakturhandler Th. Hansen. En årrække beboet af jordemoder Ida Hansen. Her havde Kjellerup Handels og Landbrugsbank åbningstid et par gange om ugen indtil købet af nabobygningen i 1968 og fusionen med Jyske Bank.

Nr. 3
Opført af urmager A E. Lauritsen i 1947. Forretningen lukket og huset solgt sidst i 80erne. Urmageren fortrød dog og åbnede igen en lille forretning på sin nye bopæl på Lærkevej. Atter en gang flyttede urmageren, denne gang til hjørnet af Gråsig og Østre Langgade, her også med forretning.

Nr. 2
Tidl. var huset hvidt, med en trappe i hjørnet som førte op til en slikbutik ejet af Sofie Rasmussen, kaldet ”Slikmutter”. I kælderen, sad hendes mand, Sadelmager S. Rasmussen og arbejdede med reparation af seletøj og andet.

Nr. 4
Manufakturforretning v. Laurits Bay, herefter datteren Martha der ændrede navnet til ”Strømpehuset”. Senere har Slot og Katballe, Kjellerup og Sofie Nielsen haft forretning her.

Nr. 6
I 1930erne og mange år frem havde Overgaard familien slagterforretning her, først Carl, så Gunnar og Poul. Bjerringbro Andelssvineslagteri var ejer en årrække med forskellige bestyrere. Anker Høst Hansen købte og drev forretningen indtil 1997 hvor han solgte til ”Clausians”, drevet af Lene og Claus Mortensen. De solgte i 2006 til Tinne Ferguson,”Tinnes Køkken”, nu kun med mad ud af huset.

Nr. 7
Nedrevet, tidl. Mejeribestyrerbolig. Bestyrere, C. Blach og R. Hansen, m.fl.

Ans Andelsmejeri, nedrevet 1997. Første Mejeri på stedet opført i 1893, det andet 1929 og det tredje 1962. Her kunne man, som det eneste sted i byen, også købe mælk, smør og ost, men kun om formiddagen, ikke i andre forretninger. Mælkemanden Anker Bilgrau kørte dog rundt i byen og på landtur med sin Ford A mælkebil.
Mejeriet blev indlemmet i Viborgegnens Mejeriselskab og senere i Mejeriselskabet Danmark. Mejeridriften sluttede d. 14. 1. 1990. Inden bygningerne blev nedrevet i 1997 havde Jens Svendsen dem i en periode.  På grunden er nu Finderupparken opført i 1997-98.

Nr. 9
”Logen”, en afdeling af Danmarks ”Good Templar Orden”. I 1894 stiftedes afdelingen i Ans. Bygningen var ejet af ”Slagter Daniel” som var medstifter af foreningen. Først i fyrrerne opløstes foreningen pga. manglende tilslutning.  Bygninger med Smedje er nu ejet af Orla Erhardtsen, hvis slægt har haft smedeforretning her i en lang årrække.
På førstesalen har byens og egnens børn gennem mange år grædt deres modige tårer, da datidens koppevaccinationer foregik der.

Nr. 11
Købmandsforretning i mange år. Opført af Chr. Madsen, videreført af sønnen Niels Steenholt Madsen, E. Kærgaard og Jakob Kiil. I de senere år har der været mange tiltag til at drive forretning med Bodega, ”Teglgrillen”, ”Baghuset”, cafe og lign. alle uden større held. Er nu indrettet til beboelse.

Nr. 13
Oprindeligt opført som frysehus sidst i 40erne. Indtil hjemmefryseren blev almindelig i husholdningen byggedes disse huse i stort tal over hele landet. De indeholdt et antal frysebokse som man kunne leje eller eje, ofte på andelsbasis. Er nu omforandret til bolig.

Nr. 8
Fra 1943 og til op i 50erne havde Kirstine Jakobsen brødudsalg her. Af senere lejere huskes Gerda Sørensen, Kathrine Demstrup og Tove Rimmen, som ændrede forretningen til brugskunst under navnet ”Ide`Butikken”. Slut i 1989. En periode har Grønbæk sogns sparekasse også haft åbningstid her.

Nr. 12
”Anshus”, tidl. plejehjem opført i 1935-36. Plejehjemmet blev bygget hvor det første Missionshus lå fra 1885 til 1935. En indmuret mindesten markerer dette. I huset er der nu indrettet lejligheder.

Nr. 13
Opført og beboet af Dyrlæge S. Lassen Pedersen, dyrlæge i Ans i en lang årrække.

Nr. 19
Tidl. landejendom, drevet af Niels Holm, kaldet ”Bette Niels Holm”.  Som landbrug har den senest været drevet af dyrlæge S. Lassen Pedersen.

Nr. 21
Ans Selskabslokaler. Bente Jensen opførte det som smørrebrødsforretning med navnet ”Bentes Smørrebrød”. En tid var her viktualiebutik med kolonialvarer og ikke mindst slik, hvilket skolebørnene havde meget glæde af indtil detailsalget sluttede i1981. Nu ejet af Kaj Jacobsen, der også driver sin tømrerforretning herfra. Tømrerforretningen flyttet i 2007 til Søndermarksgade.

Nr. 23
Ans Lægehus, opført i 1974 af lægerne V. Gorridsen og H. Regin Christensen. Senere er praksis udvidet med flere læger så der nu er 5 faste læger.

Nr. 25
Tandlæge Axel Tulinius. Tandlægehuset opført 1977.

Nr. 20
Ans skole. Opført 1942-43. Tilbygget og udvidet adskillige gange.
Bygningen med gavlen ud mod gaden er opr. lærerbolig, senere anvendt af børnehaveklasserne.

Nr. 26
Opført i 50erne som lærerbolig med to lejligheder. Fungerer nu som ungdomsklub.

Nr. 29
”Fransk Vask og Strygning” stod der med store bogstaver på gavlen af huset her. Her kunne mændene få flipper og skjorter vasket og stivet. Duge og andet hvidt fik også en kærlig hånd her. Thora Bang Mortensen drev denne forretning i en lang årrække i 1930erne op til omkr. 50.

Omtrent hvor ”Tusindbenet” ligger var der en Kalkbrænderovn. Den blev først fjernet en gang i halvtredserne, selv om den havde stået ubrugt i mange år.

Nr. 43
Sognefogedens gård. Tidl. ejet af Sognefoged Niels Holm Andersen.
En sognefoged var en slags politimyndighed for de gamle sogne.  Her udleveredes bl.a. hundetegn o.a. Avlsbygningerne nedrevet i 1973.

Med tidligere adresse til Teglgade lå ud for det første ben i rundkørslen på Hjortevej, Jens Madsens Frugtplantage og hønseri. Han havde i 1960-70erne ved juletid store markeder, selvfølgelig med frugt og høns, men også andre forskellige handlende m. juleting og sager. Han var på en måde foregangsmand for de utallige julemarkeder der senere dukkede op. Folk kom kørende langvejs fra for at besøge markedet.
De fleste af bygningerne blev nedrevet i 1982.