Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Byvandring

Vestre Langgade tidl. Vestergade og Viborgvej
 

Nr. 1
Jyske Bank. Ejendommen er opført som Manufakturforretning af L. P. Hansen, senere ejet af sønnen, Thorvald Hansen. Til højre i forretningen var der en tid posthus. Først i 50erne byggedes en etage på huset og sønnen, Kjeld blev medejer under navnet ”Th. Hansen & Søn”. Solgt til Jyske Bank 1968. I den vestlige ende var der igen posthus fra 1976 til omkr. 2000.

Midt i krydset, ud for Teglgade stod et såkaldt Genforeningstræ i et trekantet bed. Det blev plantet i 1920 i anledning af DKs genforening med Sønderjylland. Desværre blev den fjernt ved vejforlægningen i 1954.

Ans Kro. Opført omkr. 1850 af Andreas Finderup, senior. Kroen har haft mange ejere og omforandringer gennem tiderne, senest i 1999, med smukt resultat så der nu står en flot og veldrevet kro.
I ”kørestalden” havde Henrik Jensen fra 1990-94 grøntforretning. 
Nr. 2
På hjørnet af Søgade og Vestre Langgade lå indtil 1953 en smuk købmandsgård med takkede gavle, den gamle Brugsforening. Den måtte desværre vige for vejforlægningen. I stedet byggede Brugsen nyt ”bag” den gamle bygning. Ved begge Brugser havde man også Esso benzintank.
I 1970 købte Grønbæk Sogns Sparekasse huset. Bikuben, som man var blevet fusioneret med, lukkede filialen i 2000 og solgte ejendommen til Kaj Kristensen.
Butikken t.v. har været udlejet som tøjbutik til forsk. lejere. Nævnes kan, Sofie Nielsen, ”Butik Inga”, ”Butik Lene”, ”Tøjhuset” og senest Kirkens Korshærs Genbrug. T.h. finder man Tange Sø Solcenter. Nr. 4
”Møllehuset”. Tidl. bolig for ejeren af Ans Mølle, Danmarks største vindmølle, opført i 1851 af A. Finderup. I forbindelse med møllen var der også bageri. Ans Mølle nedbrændte i 1953. Ud til gaden havde mølleren før krigen også en benzintank af mærket ”Nafta”. 
Nr. 6
L.P. Hansen havde sin forretning her til han flyttede hen i nr. 1. Her havde urmager Lauritsen også sin første butik. I husets østlige ende har der været blomsterbutik i en lang årrække, senest i en tilbygning. Først ejet af Niels Mortensen, senere datteren Vera, 1989-99 Bodil Lejsgaard under navnet ”Guldregn”, Monica Overgaard, ”Forglemmigej” og senest ”Frøken Grøn” ejet af Trine Frederiksen. I 2008 flyttede blomsterforretningen til Ø. Langgade og der indrettedes i stedet frisørsalon under navnet, ”Pramdragerfrisøren”.Nr. 7
Ans El forretning. Opført i 1930 af El-installatør Jens Fr. Sørensen. Det var småt med el arbejde på den tid, så han begyndte også at lappe cykler og lave småreparationer på biler. Ud mod gaden stod benzinpumpen af mærket ”Standard”, det senere Esso. I 1938-39 flyttede det meste af virksomheden til det nybyggede værksted på Søgade 2. El forretningen blev i 1953 solgt til S. Eskildsen. Omkr. 1980 overtog Rita og Torben Frost forretningen som de drev til dec. 2007 hvor de solgte til Pia Lau Jensen og Henrik Larsen. 


Nr.11
Ans Bageri. Ejer, Eva Jørgensen fra 1998. Bageri gennem meget lang årrække. Af tidl. ejere kan nævnes Brøchner, Zacho Jørgensen, Svend Jensen, Søren Kaae og fra 1986 – 98, Dorthe og Carsten Vester. Den vestlige ende af bygningen var en del år udlejet til ”Kjellerup Bank” som havde åben et par timer om ugen. Nr. 12
”Salon Birthe”, Dame/herrefrisør. Ophørt år ?Nr. 14
Fra 1902 “Samtalestation”, i daglig tale, ”Centralen”. Her bestyrede Fru Knudsen telefoncentralen indtil automatiseringen tog over i 1967. Hun overtog jobbet efter sin mor. Alene kunne Anna ikke klare det, eftersom der kom flere og flere abonnenter og gennem årene har mange unge piger haft job der. Mens Anna styrede centralen regerede hendes mand, Victor i den østlige ende af huset som møbelpolstrer og sadelmager. 


Nr. 15
Pizzaria. Cykelhandler Henry Jensen i 30 og 50erne. 
Senere knallert og cykelhandler Arne Heegaard. Fru Bodil startede på samme adr. også en bladkiosk, legetøjs, og skotøjsforretning.  Senere ”Systedet”, ”Stofrullen” og IT butik, måske flere.
En hel række forskellige Pizzariaejere har haft til huse her i de senere år.
Nr. 17
”Klippestuen” v. frisør Janne Hjuler, med køreskolelokaler på samme adr. Gdr. Niels Peter Skomager (Pedersen) boede tidligere her sammen med sine søstre, alle ugifte. Agnes havde som sin far, Niels Chr. Pedersen skomagerbutik her. 


Nr. 19
Her har været mælkeudsalg, v. Bilgrau og slagteriudsalg v. Magnus Andersen. Nr. 24
Marinus Pedersen, skomager og skotøjshandel fra 1948 – 78. Huset nedrevet 2003.
Fruen, Solveig averterer med at ”snøreringe og bælteringe slaas”.

”Varehuset”, nedrevet i 90erne, ejet af J. P. Jensen. Udvalget bestod af trikotage, strømper, toiletartikler o. a. Her havde Jens Berendt også sit første værksted i et lille udhus. Nr. 26
Nedrevet 2003. Ejet af malerm. Viggo Pedersen. Hustruen, Dagny havde damefrisørsalon.

Nr. 27
Nedrevet 1986. Her var købmandsforretning indtil 1981, ejet af Søren Rasmussen. Tidl. ejere købmand Ejner Kristoffersen og sønnen Olaf Kristoffersen. En årrække var her også benzintank. Nr. 30
Distriktsplejehjemmet ”Søvangen”, tidl. ”Hvilehjemmet Bethel”.
Opført som privat plejehjem af A. P. Frederiksen i 1926. Datteren Marie Dam var ejer fra 1942 til 66. Kommunen overtog i 1980. Den oprindelige bygning nedrevet 1994-95.Nr. 33
Smedem. S. A. Kristiansen havde VVS forretning her. 50 – 80erne.
Også handel med landbrugsmaskiner, salg af gas og ovne. Efter smedeforretningens ophør var her omkr. 1980 tøjbutik, ligesom Frode Nissen en periode havde møbelpolsterforretning her.

Nr. 36
”Ny Ansgård”. Vognmand Kristiansens eftfl. Lastbilvognmand Marius Mikkelsen. 


Nr. 37
Emma ”Sypige” Jensen, hjemmesyerske og udlejning af dåbskjoler. Senere også kennelejer, gift m. Harald. 
Nr. 43
Tidl. Grenvils Lædervarefabrik. Fra 1998 Jan Sørensen, TSVinovation, TSV solgt fra i 2007. Ført videre under navnet ”VintageKeeping”, med salg af udstyr til opbevaring af vine som hovedformål.Nr. 53 og 55
”Farveriet”. Den ene halvdel af bygningen er en rest af den gamle Ans Kro som A. Finderup ejede. Han nedlagde kroen og flyttede den hen i Ansgården.  Bygningen solgte han til farver Christensen, deraf navnet ”Farveriet”. Nu privat beboelse.

På modsatte side af Kjellerupvejen t.v. for Handal lå det sidst eksisterende teglværk i Ans. Hvornår det er nedrevet vides ikke, men det var der endnu først i fyrrerne.

Th. for Handalvejen opførte Søren Kristensen MC og autoværksted, senere ejere Arne G. Kjærgaard og Per Rod. Her var en Gulf benzintank.
 

Ans kro 

Ans Kro

Ans Kro

Nr. 1
Jyske Bank 

Nr. 1
Jyske Bank

Nr. 2
Ans Mølle bygg. 1851 m. bageri.
Købmandsgård 
Brugsforen. 1915-1953

Nr. 2
1930 Måske før.

Nr. 2
Brugsforen. 1953-1970

Nr. 2
Tøjhuset 1970

Ans Mølle brændt maj 1953

Nr. 4

Nr 6
Tidl. ejer L.P. Hansen 
Manufaktur.

Urmager A.E. Lauritzen
Start her i 1933

Niels Mortensen, Senere Vera M.
Start 40'erne.

Nr. 6
"Guldregn" Bodil 89-99

Nr. 6
"Forglemmigej" jan. 2000 Britta/Leif
Monica O. sept. 02-?

Nr. 6
"Frøken Grøn" 2005

Nr.7
"Ans El-forretning, foto: 03 04
Jens Fr. Sørensen
19?-1953
Eskildsen 1953-?
Torben Frost

Nr. 11
TV. Bageri
TH. Centralen ca. 1915

Nr.11
Bager Bröchner m. svende og lærlinge.
20'erne

Nr. 11
Dorthe Vester og Carsten Winther
Start 1/11-89 - 1/09-98
Før S. Kåre

I vestlige ende af bygningen har Kjellerup Bank haf lokaler

Nr. 11
Eva Jørgensen 1/09-98
Foto 03 04

Nr. 14
Telefoncentral, "Samtalestation" fra 1902, start med kun 10 abonnenter.
Automatiseret i 1964 med 289 abonn. Ny autom. central ved Håndværkervej.
Fremtidssikret til 400 abonnenter!!!
Th. i samme ejendom sadelmager og Møbelpolstrerforretning.
Centralbestyrer var fra 1930 Anna Knudsen.

Nr. 15
Tidl. cykelhandler ( H. Jensen)
Senere bladkiosk, skotøj, systedet og nu pizzeria

Nr. 15
1998

Nr. 15
Foto 2000
Tidl. cykelhandler Henry Jensen og Arne Helgaard

Nr. 17

Nr. 17
Foto: 04
Køreskole og frisør Janne

Nr. 19
Tidl. mælkeudsalg og slagter

Nr. 24
Skomager Marinus Pedersen og Solvejg.
Skomager fra 1948-1978
Nedrevet i 2003

"Varehuset"
Nedrevet i 90'erne

Opført på "Varehusets" grund.

Nr. 26
Maler Viggo Pedersen og
frisør Dagny P.

Nr. 26
Nedrevet Juni/juli 03

Nr. 27
Tidligere, Ejner Kristoffersen

Nr. 27
Slut 1981
Nedrevet 1986

Nr. 30
Søvangen 1984

Nr. 30
Søvangen 1999

Nr. 30
"hvilehjemmet berthel"
1965-66

Nr. 30
august 1993

Nr. 43
Grenvils lædervarefabrik
Vincompagni start aug. 1998

Nr. 53/55
Ans gamle Kro da den lå på hjørnet af Viborg og Kjellerupvej.

Nr. 53/55
Teglværket på hjørnet af Ansvej og Hansdal.