Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Meld dig ind i Ans BorgerforeningANS BORGERFORENING – STØTTER UNGDOMSARBEJDET MM. I ANS.


Vi har i Borgerforeningens Bestyrelse fundet det nødvendigt at informere om Borgerforeningens arbejde. Det har vi besluttet at gøre, fordi vi tror - at det er et fåtal i Ans - som har kendskab til hvad vi egentlig foretager os i Borgerforeningen !

De fleste af Jer ved sikkert at Borgerforeningen er med til at sørge for at flagalleerne rejses ved særlige lejligheder: påske, pinse, konfirmationer og senest var flagene rejst ved Pramdragerfesten. Borgerforeningen ejer og vedligeholder flagene.

I ved sikkert også at det er os, der sørger for at Skt. Hans Festen ved Ans Søbred kan afholdes hvert år og, at Borgerforeningen hjælper til når der er Fastelavnsfest på skolen.

Men der er vist ikke mange, som er klar over at Ans Borgerforening i dag yder en væsentlig sponsorstøtte til sporten og dermed til ungdomsarbejdet her i Ans?

I 2005 da AIKC blev opført, støttede vi projektet med 100.000 kr., vi støttede etableringen af petang banen bag hallen og vi støttede opførelsen af skulpturen foran hallen med i alt 11.000 kr.

Ved Ans Søbred har vi etableret den nye ophalerplads og indsejlingskanal for kanoer samt opført shelteret. Alene shelteret kostede ca. 60.000 kr.

Vi har støttet indkøbet af det nye flygel på Ans Skole og etableringen af multibanen ved Ans Skole med hver 5.000 kr.

Vi har givet 30.000 kr. til indkøb af borde og bænke til brug for alle, både foreninger, Tange Sø Folk Festival og private, en ordning som administreres af AIKC.

Vi har givet 5.000 kr. til indkøb af det højttaleranlæg, som vi anvender ved Sankt Hans Festen. Anlægget bruges til daglig i AIKC.

Vi har støttet ANS IF Søsport som har indkøbt nye kanoer og kajakker til Jolleklubben, her har vi givet 10.000 kr.

Vi har medvirket/presset på ved Silkeborg kommune i forbindelse med etableringen af nye legeredskaber på legepladsen – bag Lægehuset.

Vi har ydet støtte til Ans Lokalhistorisk arkiv bl. a. ved deres seneste bogudgivelse ”Tange og Tange Sø” som handler om de gårde som blev nedlagt i forbindelse med etableringen af Søen.

Vi har støttet ASK med kr. 10.000,- til renovering af havnen.

I 2016 har Borgerforeningen støttet ANS-Scater med kr. 5.000

Alt dette har kunnet lade sig gøre, fordi Borgerforeningen i 1939 arvede den bygning hvor Lokalhistorisk Arkiv i dag har til huse, det såkaldte ”Vandrehjem” efter enkefru Finderup. I 2005 solgte Borgerforeningen ejendommen til Kjellerup Kommune.

I dag er situationen i Borgerforeningen, at vi har flere udgifter end vi har indtægter og medlemstallet, som i dag er på 208 betalende medlemmer og 40 æresmedlemmer er stagnerede. Så hver gang vi yder tilskud tærer vi på vores formue - på et tidspunkt vil det ikke længere være muligt at støtte sporten og ungdomsarbejdet eller andre gode formål her i Ans.

Derfor vil vi opfordre forældre og andre, som er interesseret i at Ans skal være en attraktiv by for kommende generationer, til at støtte vores arbejde, ved at I melder Jer ind i Foreningen. Vi har hårdt brug for Jeres støtte, så vi kan blive ved med at imødekomme ønsker om bidrag til forskellige formål af fælles interesse i Ans.

Det koster den beskedne sum af 100 kr. pr. medlem (200 kr. for ægtepar).

For indmeldelse gå til forsiden, tryk her.

På vegne af bestyrelsen
Søren Andersen