Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Nyheder

Generalforsamling: Borgerforeningen
18. november
Ans Borgerforening indkalder til

Generalforsamling på Ans Kro
Torsdag 18. november 2010 kl. 19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant og fanebærere
8. Eventuelt

Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at du er medlem.
Indmeldelse er muligt på selve aftenen, hvis du kommer i god tid.