Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Nyheder

ANS BORGERFORENING
GENERALFORSAMLING

17. november 2011

T0RSDAG DEN 17 NOVEMBER 2011.
KL. 19.30 – ANS KRO

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, og fanebærere.
8. Eventuelt.


PÅ BESTYRELSENS VEGNE:
Annette Knudsen - Inge-Marie Moss - Rie Pape - Jeanette Jacobsen - Søren Andersen