Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Ans Vandværk a.m.b.a.

AKTUELT:
Til generalforsamlingen den 24. februar 2022 på Ans Kro var kun fremmødt bestyrelsen, driftspersonale samt generalforsamlingens vanlige dirigent Søren Andersen - det laveste fremmøde formentlig nogensinde i vandværkets over 100 årige historie. Poul Møller Christensen og Asger Olsen blev genvalgt til bestyrelsen, og Peter Kramer blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

Pga. det våde vintervejr og en manglende længere varende frostperiode, er beskæringen af lindetræerne på Markedspladsen udsat til næste vinter, da Markedspladsen ellers ville være blevet kørt op af maskinerne i forbindelse med beskæringsarbejdet.

Ans Vandværk a.m.b.a.
Lyngbakkevej 36
8643 Ans

Tlf: 86 87 07 39
E-mail: ans.vand@mail.dk


Et af de 2 udpumpningsanlæg på Ans Vandværk.

BESTEMMELSER & VEDTÆGTER:
  > Takstblad 2022
  > Takstblad 2021
  > Tilslutningsbestemmelser
  > Vedtægter
  > Fællesregulativ
  > Seneste regnskab
   
VANDPRØVER OG TILSYN
  > Ledningsnet
  > Vandværk
  > Taphane
  > Vandprøver 1980 – 2021
  > Teknisk tilsyn 2016
   
BEREDSKABSPLAN
  > Beredskabsplan
  > Telefonliste myndigheder
  > Telefonliste vandværker
  > Silkeborg Kommunes beredskabsplan
   
INDVINDINGSTILLADELSE
  > Tilladelse 2012
   
ANDET
  > Formandsoversigt

Kontaktperson/Tlf.:
Driftsleder Thomas Hedegaard
Tlf.: 86 87 07 39
E-mail: ans.vand@mail.dk

Medarbejdere: Driftsleder Thomas Hedegaard og afløser Peter Kramer.

Information: Oplysninger om vandindvinding, vandbehandling, vandanalyser og drift m.v. kan fås ved henvendelse til driftslederen. Vandets hårdhed er 13.
Oplysninger om afregning og takster m.v. kan fås ved henvendelse til kassereren. Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden.

Oprettet år: 1906

Bestyrelse:
Formand:
Jan Thorsen Hansen
Tlf.: 42 15 39 60

Kasserer:
Winnie Jakobsen
Tlf.: 61 73 37 73

Medlem:
Asger Olsen

Medlem:
Poul Møller Christensen

Medlem:
John Sørensen

Personale:
Driftsleder:
Thomas Hedegaard
Tlf.: 86 87 07 39

Afløser:
Peter Kramer
Tlf.: 86 87 07 39

Firmaets historie: Den 7. maj 1906 blev I/S Ans Vandværk stiftet på et møde i Good Templar Logen i Ans. Vandværkets første formand af i alt indtil videre 21 formænd var Daniel Christensen. Den første kasserer i vandværket var Anders Finderup fra Ansgaard, der i 1913 solgte Markedspladsen til Ans Vandværk for 1.000 kr.
Siden den tid har Markedspladsen været brugt til markeder, fodboldbane, Pramdragerfester og cirkusforestillinger mv. En gammel tinglyst deklaration sikrer, at Markedspladsen ikke bebygges og for altid skal være åben for markeder og lignende.
Markedspladsen ejes stadig af Ans Vandværk. Markedspladsen udlånes til foreninger i byen til offentlige arrangementer.
Ans Vandværk ejer foruden Markedspladsen også den lyngklædte bakke bag vandværket på Lyngbakkevej. Delvis nedgravet i bakken er den gamle højdebeholder, der nu er ude af drift. Hegnet omkring bakken og selve højdebeholderen er for længst nedtaget, og alle kan uhindret nyde den fantastiske udsigt over Tange Sø fra plateauet ovenpå højdebeholderen. Adgangen til bakken fra asfaltstien bag Lyngbakkevej er ikke for folk med svage ben, og for at lette adgangen er der etableret en trappe fra asfaltstien på det første stejle stykke. Fortsætter man sin vandretur på den anden side af ”højdebeholderbakken” ender man på Krondyrvej, der munder ud i Hjortevej.
I løbet af de over 110 år har Ans Vandværk udviklet sig fra et primitivt opsamlings-system af drænvand til en moderne vandforsyning, der styres fuldautomatisk og alarmovervåges med automatisk opkald til driftsvagten ved driftsforstyrrelser mv.
Vandværket har i dag ca. 850 forbrugere, der tilsammen aftager ca. 85.000 m3 vand om året.
I 2019 blev I/S Ans Vandværk ændret til Ans Vandværk a.m.b.a.