Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Nyt fra Silkeborg Kommune

Ans Idrætsforening flytter scenen til Tange Sø Festival og ændre på pladsen ved Ans Søbred

Ans Idrætsforening, der arrangerer Tange Sø Festival, flytter scenen til årets festival, så den kommer til at ligge op ad Søgade 25 i den nordvestlige del af pladsen fremfor i den sydøstlige del, hvor den tidligere har været. Samtidig vil de lave flere ændringer i området for at skabe bedre forhold for festivalen og forskønne pladsen til at glæde for festivalgæsterne.

Den nye scene er en mobil scene lejet ind til festivalen som ikke kræver andet underlag end det, der er nu. Der, hvor den gamle scene var placeret, bliver betonpladen fjernet og arealet bliver sået til med græs. Udover at flytte scenen vil foreningen også ændre på pladsen. De vil blandt andet flytte bålhytten og de tre shelters over til volden ved Ans Sejlklub, reducere en mindre del af støjvolden ud mod rute 26 med en halv meter og fælde to træer syd for toiletbygningen. De har søgt og fået dispensation fra søbeskyttelseslinjen og en landzonetilladelse til at lave ændringerne. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet efter anbefaling fra Teknik- og Miljøafdelingen. De vurderer, at ændringerne ikke påvirker oplevelsen af søen og landskabet eller forstyrrer dyrelivet. (Klima- og Miljøudvalget, 12.06.2019, punkt 7)