Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Borgermøde 17. september 2020

Ans-Grønbæk lokalråd og Silkeborg kommune indkalder til borgermøde ang. kommuneplanen torsdag d. 17. september 2020 fra kl. 19.00-21.00. Mødet finder sted i AIKC-Ans Idræts og Kulturcenter.

Vi har ikke mulighed for at tage mod tilmelding, men vi henstiller til, at der kun møder én frem til mødet fra hver husstand. I kan læse mere om kommuneplanen på Silkeborg kommunes hjemmeside. Mødet bliver live-streamet for de borgere, der ikke ønsker at deltage i det fysiske møde.


27 borgermøder i en Corona tid

Borgermøder er en vigtig del af nærdemokratiet, og det er vigtigt, at demokratiet også fungerer under en sundhedskrise. Derfor afvikler Silkeborg Kommune i samarbejde med lokalrådene i de kommende uger 25 borgermøder og to temamøder om forslag til ny Kommuneplan 2020-2032. Møderne afvikles efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer, og der er et alternativ til de borgere, der ikke ønsker at deltage i de fysiske møder.

- Lokalrådene er vært for borgermøderne og Silkeborg Kommune er vært ved temamøderne.

- Forsamlingsforbudet betyder, at der må samles op til 100 personer. Hvis vi når vores max på 100, bliver der ikke lukket flere ind!

- Mødernes vært vil sikre, at begrænsningerne i forsamlingsforbudet bliver overholdt.

- Silkeborg Kommune har opfordret lokalrådene til at bruge store lokaler, som giver god plads til deltagerne.

- Mødernes vært vil sikre, at begrænsningerne i forsamlingsforbudet bliver overholdt.

- Håndsprit og mundbind: Silkeborg Kommune sørger for håndsprit til alle møder og vil udlevere gratis mundbind.

- Silkeborg Kommune sender temamøderne live på kommunens Facebook-side, så borgerne kan deltage uden at møde fysisk frem.

- Lokalrådene har fået tilbudt samme mulighed for livesending på kommunens Facebook-side, og tilbuddet er især blevet anbefalet til de lokalområder, hvor der ved tidligere kommuneplanmøder har deltaget mange borgere.

- Er man bekymret for at deltage i de fysiske møder anbefaler Silkeborg Kommune, at man ikke deltager. I stedet kan borgerne orientere sig om kommuneplanen på Silkeborg Kommunes hjemmeside og via Midtjyllands Avis. Borgerne opfordres desuden til at sende et høringssvar til Silkeborg Kommune, hvis man har forslag til ændringer.