Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Aktuelt

Gudenåcentralens koncession er netop af Viborg kommune blevet forlænget på ubestemt tid, og miljøministeren har udmeldt i november 2014, (kilde: MJA, link: http://mja.dk/artikel/tange-s-er-fortsat-truet ) at:

»I foråret blev den generelle ramme for kommunernes og vandrådenes arbejde med forslag til vandløbsindsatser udmeldt. Spærringen ved Tangeværket var ikke en del af den udmeldte ramme, idet der på tidspunktet for udmeldingen ikke var afsat midler til gennemførelse af en indsats. Dette udelukker imidlertid ikke, at der på anden måde kan findes en løsning, såfremt der findes alternativ finansiering.«

Videre oplyser ministeren, at regeringen vil tage endelig stilling til søens fremtid i forhold til vandområderne i Gudenå-systemet senest den 22. december 2015. Med andre ord er regeringen fortsat åben for løsninger, der indebærer ingen eller reduceret gennemstrømning i søen af Gudenåens vand.

Alle er velkomne til koncerten i Grønbæk kirke, hvor der er fri entré.På denne baggrund opfordrer Foreningen til Bevarelse af Tange Sø til, at alle gode kræfter i det kommende år samler sig om at bakke op om bevarelsen af en levende Tange Sø, så vi om få år kan fejre søens 100 års jubilæum i visheden om, at den sunde fornuft sejrede i sidste ende. Hvis det er muligt, så vil det være en stor hjælp til underskriftindsamlingen til fordel for søens bevarelse, om du evt. kunne lægge et link ind et meget synligt sted på Ansby.dk.

Linket til at underskrive er: http://www.skrivunder.net/bevar-tange-soe

Se også foreningens profil side her på hjemmesiden – klik her.

Eller hop direkte over til foreningens hjemmeside: http://www.tangesoe.dk/