Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Ans Vandværk a.m.b.a.

AKTUELT:
For at teste det nye SMS-varslingssystem; der fremadrettet primært skal anvendes til information til forbrugerne om akutte og planlagte driftsforstyrrelser samt evt. påbud i forbindelse med problemer med vandkvaliteten, så sendes en SMS til alle forbrugere, der har indmeldt et mobilnummer til varslingssystemet, om tidspunkt for Ans Vandværks generalforsamling den 27. februar 2020 kl. 19.30 på Ans Kro.
Får du ingen SMS fra vandværket inden generalforsamlingen eller ønsker telefonnummeret ændret, så gå ind på internetadressen www.aflas.dk/137 og log på med dit forbrugernummer og adgangskode du fik i brevet vedr. det nye varslingssystem. Har du spørgsmål til dette, så kontakt Winnie.

Ans Vandværk a.m.b.a.
Lyngbakkevej 36
8643 Ans

Tlf: 86 87 07 39
E-mail: ans.vand@mail.dk


Et af de 2 udpumpningsanlæg på Ans Vandværk.

BESTEMMELSER & VEDTÆGTER:
  > Takstblad 2020
  > Takstblad 2019
  > Tilslutningsbestemmelser
  > Vedtægter
  > Fællesregulativ
  > Seneste regnskab
   
VANDPRØVER OG TILSYN
  > Ledningsnet
  > Vandværk
  > Taphane
  > Vandprøver 1980 – 2018
  > Teknisk tilsyn 2016
   
BEREDSKABSPLAN
  > Beredskabsplan
  > Telefonliste myndigheder
  > Telefonliste vandværker
  > Silkeborg Kommunes beredskabsplan
   
INDVINDINGSTILLADELSE
  > Tilladelse 2012
   
ANDET
  > Formandsoversigt

Kontaktperson/Tlf.:
Driftsleder Thomas Hedegaard
Tlf.: 86 87 07 39
E-mail: ans.vand@mail.dk

Medarbejdere: Driftsleder Thomas Hedegaard og afløser Peter Kramer.

Information: Oplysninger om vandindvinding, vandbehandling, vandanalyser og drift m.v. kan fås ved henvendelse til driftslederen. Vandets hårdhed er 12.
Oplysninger om afregning og takster m.v. kan fås ved henvendelse til kassereren. Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden.

Oprettet år: 1906

Bestyrelse:
Formand:
Jan Thorsen Hansen
Tlf.: 42 15 39 60

Kasserer:
Winnie Jakobsen
Tlf.: 86 87 00 14

Næstformand:
Bjarne Jeppesen

Medlem:
Poul Møller Christensen

Medlem:
Torben Frost

Personale:
Driftsleder:
Thomas Hedegaard
Tlf.: 86 87 07 39

Afløser:
Peter Kramer
Tlf.: 86 87 07 39

Firmaets historie: Den 7. maj 1906 blev I/S Ans Vandværk stiftet på et møde i Good Templar Logen i Ans. Vandværkets første formand af i alt indtil videre 21 formænd var Daniel Christensen. Den første kasserer i vandværket var Anders Finderup fra Ansgaard, der i 1913 solgte Markedspladsen til Ans Vandværk for 1.000 kr.
Siden den tid har Markedspladsen været brugt til markeder, fodboldbane, Pramdragerfester og cirkusforestillinger mv. En gammel tinglyst deklaration sikrer, at Markedspladsen ikke bebygges og for altid skal være åben for markeder og lignende.
Markedspladsen ejes stadig af Ans Vandværk. Markedspladsen udlånes til foreninger i byen til offentlige arrangementer.
Ans Vandværk ejer foruden Markedspladsen også den lyngklædte bakke bag vandværket på Lyngbakkevej. Delvis nedgravet i bakken er den gamle højdebeholder, der nu er ude af drift. Hegnet omkring bakken og selve højdebeholderen er for længst nedtaget, og alle kan uhindret nyde den fantastiske udsigt over Tange Sø fra plateauet ovenpå højdebeholderen. Adgangen til bakken fra asfaltstien bag Lyngbakkevej er ikke for folk med svage ben, og for at lette adgangen er der etableret en trappe fra asfaltstien på det første stejle stykke. Fortsætter man sin vandretur på den anden side af ”højdebeholderbakken” ender man på Krondyrvej, der munder ud i Hjortevej.
I løbet af de over 110 år har Ans Vandværk udviklet sig fra et primitivt opsamlings-system af drænvand til en moderne vandforsyning, der styres fuldautomatisk og alarmovervåges med automatisk opkald til driftsvagten ved driftsforstyrrelser mv.
Vandværket har i dag ca. 850 forbrugere, der tilsammen aftager ca. 85.000 m3 vand om året.
I 2019 blev I/S Ans Vandværk ændret til Ans Vandværk a.m.b.a.