Aktuelt    |    Om Ans    |    Erhverv    |    Foreninger    |    Institutioner    |    Boliger til salg i Ans    |    Kontakt


Ans Vandværk a.m.b.a.

AKTUELT:
Vandprøverne, der ved analysering udviste forurening med både coliforme bakterier og E-coli, var udtaget ved en forbruger i Handal. Vandprøver udtaget på selve vandværket på Lyngbakkevej viste ingen forurening.

Vi var derfor af den opfattelse, at der var sket fejl ved prøvetagningen; men Silkeborg Kommune henstillede efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at vi udsendte kogeanbefaling til alle forbrugere.

Heldigvis var vi i stand til at afspærre den del af vandledningsnettet, hvor en potentiel forurening af ledningsnettet kunne være sket, og derfor blev efter aftale med Silkeborg Kommune kun 75 forbrugere berørt af kogeanbefalingen.

Da under 10 % af vandværkets over 850 forbrugere var berørt, valgte vi at omdele en skrivelse om situationen kun til de berørte forbrugere bilagt en kogevejledning, frem for alternativt at bruge vores SMS-service til samtlige over 850 forbrugere.

Nye analyser af opfølgende vandprøver udtaget i Handal den 18. og 21. august viste ingen forurening, og kogeanbefalingen blev afblæst den 21. august ved en ny omdelt skrivelse til de berørte.

Efter lidt mails frem og tilbage med EUROFINS, har de den 27. september i en mail vedkendt, at den prøvetager, der udtog prøverne d. 15. august, efter alt at dømme ikke har fulgt deres procedure for korrekt udtagning af vandprøver, og at udtagning og analysering af de opfølgende vandprøver er uden omkostninger for Ans Vandværk. Spørgsmål eller kommentarer, så kontakt formanden.

Ans Vandværk a.m.b.a.
Lyngbakkevej 36
8643 Ans

Tlf: 86 87 07 39
E-mail: ans.vand@mail.dk


Et af de 2 udpumpningsanlæg på Ans Vandværk.

BESTEMMELSER & VEDTÆGTER:
  > Takstblad 2023
  > Takstblad 2022
  > Tilslutningsbestemmelser
  > Vedtægter
  > Fællesregulativ
  > Seneste regnskab
   
VANDPRØVER OG TILSYN
  > Ledningsnet
  > Vandværk
  > Taphane
  > Vandprøver 1980 – 2023
  > Teknisk tilsyn 2016
   
BEREDSKABSPLAN
  > Beredskabsplan
  > Telefonliste myndigheder
  > Telefonliste vandværker
  > Silkeborg Kommunes beredskabsplan
   
INDVINDINGSTILLADELSE
  > Tilladelse 2012
   
ANDET
  > Formandsoversigt

Kontaktperson/Tlf.:
Driftsleder Thomas Hedegaard
Tlf.: 86 87 07 39
E-mail: ans.vand@mail.dk

Medarbejdere: Driftsleder Thomas Hedegaard og afløser Peter Kramer.

Information: Oplysninger om vandindvinding, vandbehandling, vandanalyser og drift m.v. kan fås ved henvendelse til driftslederen. Vandets hårdhed er 12.
Oplysninger om afregning og takster m.v. kan fås ved henvendelse til kassereren. Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden.

Oprettet år: 1906

Bestyrelse:
Formand:
Jan Thorsen Hansen
Tlf.: 42 15 39 60

Kasserer:
Winnie Jakobsen
Tlf.: 61 73 37 73

Medlem:
Asger Olsen

Medlem:
Poul Møller Christensen

Medlem:
John Sørensen

Personale:
Driftsleder:
Thomas Hedegaard
Tlf.: 86 87 07 39

Afløser:
Peter Kramer
Tlf.: 86 87 07 39

Firmaets historie: Den 7. maj 1906 blev I/S Ans Vandværk stiftet på et møde i Good Templar Logen i Ans. Vandværkets første formand af i alt indtil videre 21 formænd var Daniel Christensen. Den første kasserer i vandværket var Anders Finderup fra Ansgaard, der i 1913 solgte Markedspladsen til Ans Vandværk for 1.000 kr.
Siden den tid har Markedspladsen været brugt til markeder, fodboldbane, Pramdragerfester og cirkusforestillinger mv. En gammel tinglyst deklaration sikrer, at Markedspladsen ikke bebygges og for altid skal være åben for markeder og lignende.
Markedspladsen ejes stadig af Ans Vandværk. Markedspladsen udlånes til foreninger i byen til offentlige arrangementer.

Ans Vandværk ejer foruden Markedspladsen også den lyngklædte bakke bag vandværket på Lyngbakkevej. Delvis nedgravet i bakken er den gamle højdebeholder, der nu er ude af drift. Hegnet omkring bakken og selve højdebeholderen er for længst nedtaget, og alle kan uhindret nyde den fantastiske udsigt over Tange Sø fra plateauet ovenpå højdebeholderen. Adgangen til bakken fra asfaltstien bag Lyngbakkevej er ikke for folk med svage ben, og for at lette adgangen er der etableret en trappe fra asfaltstien på det første stejle stykke. Fortsætter man sin vandretur på den anden side af ”højdebeholderbakken” ender man på Krondyrvej, der munder ud i Hjortevej. Stien over vandværksbakken er en del af tværruten på ANS CIRCLE WALK, der blev anlagt i 2023.

I løbet af de over 110 år har Ans Vandværk udviklet sig fra et primitivt opsamlings-system af drænvand til en moderne vandforsyning, der styres fuldautomatisk og alarmovervåges med automatisk opkald til driftsvagten ved driftsforstyrrelser mv.
Vandværket har i dag ca. 850 forbrugere, der tilsammen aftager ca. 85.000 m3 vand om året.
I 2019 blev I/S Ans Vandværk ændret til Ans Vandværk a.m.b.a.